Priser

Vi følger til en hver tid Normaltariffen for fastleger og de egenandeler som er fastsatt her.

Normatariffen er fritt tilgjengelig her:

http://normaltariffen.legeforeningen.no/

 

 

  • En del tjenester omfattes ikke av Normaltariffen og frikortsordningen. Dette gjelder bland annet førerkortattest, andre helbredsattester, rene helsekontroll uten mistanke om sykdom, utskrift av egen journal. Her gjelder egne priser og vi følger veiledene priser fra den Norske legeforening.
  • Forbruksmateriell, bandasjer og medikamenter omfattes heller ikke av frikortordningen og også når det gjelder dette følger vi de fastsatte takstene i Normaltariffen og når det gjelder legemidler apotekets priser med et mindre påslag for svinn.
  • Vaksiner, inklusive infuluensavaksine, dekkes ikke av frikort uten må også betales av pasienten selv. Også her følger vi veiledende prissetning på linje med andre legesentre i Norge.