Kontakt

På grunn av pågående smitte må ingen pasienter møte opp ved vårt kontor uten avtale om dette! Kontakt oss via telefon eller elektronisk melding i første omgang! 

 

Legekontorets adresse:

Landfalløya Legesenter
Landfalløya 49
3023 Drammen

Tlf: 32218770